TỔNG ÔN PHÁP LUẬT THUẾ TRONG TUẦN 2023

TỔNG ÔN PHÁP LUẬT THUẾ TRONG TUẦN 2023

Ngày ôn Video số Chủ đề Nội dung
19/5/2023  Số 1  Thuế GTGT Các loại Thuế suất GTGT
19/5/2023 Số 2  Thuế GTGT Các loại Thuế suất GTGT
24/5/2023 Số 3 Thuế TNDN Bù trừ TNK, TNMT, CP được trừ, CP liên quan đến lao động khác, DT tính thuế TNDN, chuyển lỗ
24/5/2023 Số 4 Thuế TNDN
26/502023 Số 5 Thuế TNCN Cách tính thuế TNCN

Tài liệu: ở đây (21/5/2023)

Tài liệu: ở đây (24.5.2023)

Tài liệu: ở đây (26.5.2023)

Xem trực tiếp trên Website: giaiphapcongnghehcm.com ở mục Hỗ trợ/Video.

Xin chúc mọi người đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

  1. Chia sẻ link Zalo để giao lưu học hỏi lẫn nhau: https://zalo.me/g/elxuzy384.
  2. Chia sẻ link Telegram để giao lưu học hỏi lẫn nhau:https://t.me/+_WVjiO9P19kyNjRl.
  3. Tham gia đầy đủ Group Facebook để giao lưu học hỏi lẫn nhau: https://www.facebook.com/groups/hoiketoandoannghiep

Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tổng hợp các thông tin hữu ích về kiến thức, kinh nghiệm trong linh vực kế toán.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *